TV och Sjöfartsverket hade fel

Home ] Båtregister ] Teknik &Tips ] Fakta & Bilder ] Länkar ] Forum ]

 

Nedan är en avskrift från den artikel, med rubriken TV och Sjöfartsverket hade fel, som fanns i, den numera nedlagda tidningen Båt För Alla, nummer 11 - 1981.

Reportaget var gjort av Janne Lundbladh.

"Den här båten har en typiskt dålig kölinfästning. Om båten går på grund i 1-2 knops fart, kommer kölen att tryckas genom botten, som spricker så att vatten kommer in och båten sjunker.

Uttalandet fälldes under Göteborgs båtmässa i februari i år om den fenkölade segelbåten Dominant 78, konstruerade av göteborgaren Gösta Edwardsson. Det vidarebefordrades till allmänheten först av vår största svenska morgontidning som i en stort upplagd artikel under utställningen meddelade att 12 av 20 segelbåtar  "inte tål en grundstötning". Senare gick samma tidning ut i en ny artikel där de dåliga båtarna, däribland Dominanten, namngavs. 

Dagen efter denna DN-artikel, som i sig skapade stort rabalder både bland båttillverkare och båtköpare, visade TV ett avsnitt av serien "Sjöliv". I detta avsnitt pekade experten på farliga båtkonstruktioner och visade tydlig hur hur livsfarlig Dominantens kölkonstruktion var och varnade för den.

Prat i nattmössan
Vem var experten som vållade att sådant rabalder bland båtfolket och vars uttalande fick köparna att utebli från Dominantförsäljarens verkstad? En ingenjör med båtinspektion som yrke? En tekniker från Chalmers skeppsbyggarlinje? En som har erfarenhet från Dominantsegelbåtar?

Nej! Ingen mindre än chefen för Sjöfartsverkets båtprovning, Göran Karlsson. Men Göran Karlsson hade fel igen!

Fyra dagar efter TV-programmet testade Båt För Alla och norska kollegan Seilas just den Dominant 78 som Göran Karlsson dömde ut på Göteborgsmässan.

Grundstötningstest
Seilas och Båt För Alla lyfte först båten och kontrollerade hur kölinfästningen såg ut samt kontrollerade det invändiga laminatet i båtbotten. Därefter sjösattes båten och maxfarten för motor mättes på bana, med klocka.

Så vidtog grundstötningstestet som gjordes mot en tvär undervattensklippa som skulle träffa kölen 25 cm från djupaste punkt. Första grundstörningen gjorde i ca 1 knops fart, andra i ca 2 knops, tredje i ca 4 knops fart. Därefter rände testlaget på grund 2 gånger med båten i maxfart, strax över 6 knop!

Bottenkonstruktionen ör det bäste med båten, var testlagets spontana omdöme sedan Dominanten åter lyfts och botten inspekterats. Inte en bristning, inte en brottanvisning. Lite spackel hade lossnat runt själva kölinfästningen, det var allt.

Dominant 78 är konstruerad med en ca 40 mm tjock centralplatta i botten, berättar ingenjör Gösta Edwardsson för BfA, efter testet. Botten skall svikta in vid en stöt och sedan räta ut sig. Det ger en slagtåligare konstruktion än en traditionell botten med stockar.

Och det bevisade testet." 

Fortsättningen av artikeln tar upp andra tabbar av Sjöfartsverkets Göran Karlsson och är inte relevant för Dominant och därför inte återgiven här

 

 

Jag tar inget som helst ansvar för funktion, säkerhet eller tillförlitlighet för information som presenteras på denna sida!
 // Henrik Schildt