Dominant 95

[ Home ] Båtregister ] Teknik &Tips ] Fakta & Bilder ] Länkar ] Forum ]

Välkommen till den inofficiella sidan för Dominant 95

Senast uppdaterad 2008-09-08

 Syftet med denna sida är att höja intresset för båttypen samt att sprida information om hur man kan förbättra och optimera sin Dominant 95.

Nyheter
Forum nu länkat till DOMINATSEGLARE
Nya tips och nr 18 adderad till båtregistret

Någon som vill ta över och förvalta denna webbplats?
Då jag sålde min D95 för flera år sedan söker jag någon som har intresse av att utveckla och driva denna webbplats vidare.
Kontakta:
Henrik

DOMINANT 95 GRUNDFAKTA

Konstruktörer G&G Edwardson 1977

bulletLängd: 9,5 m
bulletBredd: 2,8 m
bulletLvl 8,0 m
bulletDjup: 1,85 m
bulletDepl. 2500-3000 kg (beror av byggare)
bulletKöl: 1250 kg (järn)
bulletSegelarea: 45 m2
bulletLYS: 1,15 
bullet

Masthöjd: 12,0 m

bullet

Masthöjd över havet: 13,1 m

 Antal byggda: ca 80-90 stycken

Allmänt

Dominant 95 utkom mot slutet av 70-talet och konstruktörens målsättning var att rita en båt för 4-5 personer, bekväm, lättseglad och snabb. Båten är inte regelkonstruerad, utan det enda syftet var att få ut maximala seglingsegenskaper, samtidigt som den skulle fungera för familjesegling. 

Låg totalvikt ger en lätthanterlig båt och nära hälften av totalvikten ligger i kölen. Lägg där till att skrovet ger en god formstabilitet, därmed blir Dominant 95 en styv båt.

Både däck och skrov har byggts i balsasandwich vilket ger ett starkt, välisolerat och lätt skrov. Båten var tänkt som självbygge, varför kvalitet och utförande varierar med byggarens erfarenhet och kompetens.  

Dominant 95 har en, för sin tid hög, 7/8-dels rigg med ett par svepta spridare. Backstag krävs inte men många båtar har kompletterats med dessa i efterhand.

Sittbrunnen är kanske det viktigaste i båten - och genom den relativt breda aktern på Dominant 95, så får man en ovanligt rymligt och bekväm sittbrunn.

Kölens infästning dömdes 1981 ut av chefen för Sjöfartsverkets båtprovning, Göran Karlsson. Detta vidarebefordrades av DN vilket även ledde till att TV gjorde ett reportage. Men konstruktören var så övertygad om styrkan att han lät tidningen Båt för Alla genomföra en praktisk test (nr 11-1981). Med berått mod rände man på grund 6 gånger i stigande hastighet (2 - 6 knop).

Resultat: "Bottenkonstruktionen är det bästa med båten, var testlagets spontana omdöme sedan Dominanten åter lyfts och botten inspekterats. Inte en bristning, inte en spricka inte en brottanvisning kunde hittas." Testen genomfördes på en Dominant 78 som har samma kölinfästning som Dominant 95 och kan läsas i sin helhet <här>.

Dominant 95 har nu seglat i mer än 20 år och och inga kölproblem, typ svajköl eller liknande har rapporterats. 

Innerutrymmena består av en salong med tre kojer, därav en stickkoj på styrbordsidan. Alla kojer är 2 m långa. Runt salongsbordet finns plats för 8 personer, och under kojerna finns goda stuvutrymmen. Under ruffluckan i pentryt har man 1,75 m ståhöjd.

<mer fakta och bilder tack>

För kommentarer och/eller synpunkter på denna webbplats skicka gärna ett email till
Webmaster

eXTReMe Tracker

Jag tar inget som helst ansvar för funktion, säkerhet eller tillförlitlighet för information som presenteras på denna sida!
 // Henrik Schildt